Fara v Istebnom (Stará evanjelická fara)

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná fara. Budova starej evanjelickej fary bola postavená v štýle ľudového klasicizmu v rokoch 1837-1838. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia a v roku 1968. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti s kňazom a národným dejateľom Jurajom Matúškom /14.11.1809-24.2.1898/ a spisovateľom Jankom Matúškom /10.1.1821-11.1.1877/, ktorí sa tu narodili. Nachádza sa v obci Istebné 112 severne od kostola.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa J. Matúšku.