Vodný mlyn v Dechticiach (Mudrochov mlyn)

Národná kultúrna pamiatka Vodný mlyn s areálom vyhlásená v roku 2011. Bývalý Neuvirthov mlyn, neskôr Mudrochov mlyn. Nachádza sa severne od obce Dechtice 259 na ľavom brehu potoka Blava. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vodný mlyn. Vodný mlyn s obytnou časťou v štýle ľudového staviteľstva z konca 18.storočia. Upravovaný bol v 30.-40.rokoch 20.storočia. Postavený je z kameňa a tehly. Dvojpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom nepravidelného obdĺžnika.

Mlynský náhon. Mlynský náhon z konca 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1933. Má obdĺžnikový pôdorys.

Hospodárska stavba. Stavba v štýle ľudového staviteľstva postavená z kameňa a tehly v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L.

Včelín. Tehlová stavba v štýle ľudového staviteľstva postavená pred rokom 1950. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Pivnica. Kamenná pivnica (ľadovňa) v štýle ľudového staviteľstva z 18.storočia. Podzemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.