Turzovský kaštieľ v Betlanovciach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Ranorenesančný kaštieľ (Betlanovský kaštieľ, Bethlenfalva) postavený v rokoch 1564-1568. Dal ho postaviť Peter Feigel, ktorého prvá manželka Katharina (zomrela v roku 1565) bola dcérou Magdalény Bobstovej, rodenej Turzo, ženy majetného levočského mešťana Ciriaka Bobst (maďarsky Popst) a sestry Alexeja Turzu, kremnického komorného grófa. Druhou manželkou Petra Feigela bola po smrti Kathariny Hedwiga Bobst (známa pod menom Helena Bobst). Jej rodičmi boli Jacob Bobst a Ursula Matern. Podľa priezviska mohla byť sesternicou Kathariny. Peter Feigel, ktorý pochádzal zo Seibelsdorfu (Nemecko), zomrel v roku 1573. Kaštieľ bol upravovaný v 18.storočí a v rokoch 1942-1944 a 1955-1960. Kaštieľ bol po roku 1945 dosť zanedbaný a keď sa v rokoch 1955-1960 rekonštruoval (pritom sa opravilo nástenné sgrafito nad vstupným portálom na južnej strane fasády z rokov 1564-1568), obnovila sa aj drevená galéria okolo prvého poschodia. Je významnou architektonickou pamiatkou ako prvý renesančný kaštieľ tohto typu na Slovensku. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Medzi renesančnými kaštieľmi má osobitné postavenie. Nie je to opevnená budova a jej bloková hmota sa dokonca ani navonok neuzatvára, nemá nárožné veže a zo všetkých strán ju obkolesuje vo výške prvého poschodia drevená galéria. Typ tohto kaštieľa sa odvodzuje zo stavieb renesančných letohrádkov, najmä kráľovského letohrádku v záhrade pražského hradu, tzv. Belvedere. Rovnako zo všetkých strán sa ukončujú múry štítkovou atikou, ktorá zvonku zakrýva pultové strechy. Jej tvar (štvrťoblúčiky tzv. lastovičieho chvosta s poloblúčikom vloženým do jeho stredu) prišiel na naše územie z talianskej architektúry (cimburie). Nachádza sa v obci Betlanovce 31.

Kúria I. Malý kaštieľ. Neskorobaroková kúria postavená v období koniec 16. až začiatok 17.storočia. Upravovaná bola v 3.tretine 18.storočia, v období 4.štvrtina 19.storočia až začiatok 20.storočia a koncom 50.rokov 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Betlanovce 30.

Kúria II. Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Betlanovce 26.

Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou zo 17.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 18.storočí a v 60.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys.