Pillerov kaštieľ v Krompachoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1795. Solitér sa nachádza na ulici Zemanská 1 západne od rímsko-katolíckeho kostola. Dnes je v ňom hotel.

Kaplnka. Neskorobaroková kaplnka svätého Jána Nepomuckého z roku 1776. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na východnej hranici areálu kaštieľa. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2018.

Oplotenie. Secesné kovové oplotenie východnej a severnej hranice areálu kaštieľa bolo vybudované v 1.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2018.