Kúria so sýpkou v Odoríne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická kamenná budova sýpky z 1.polovice 19.storočia. Mala obytnú i administratívnu časť, nad ktorými bola sýpka na obilie. Kedysi v nej býval správca odorínskeho majera, ktorý patril grófom Mariášiovcom z Markušoviec. V minulosti tu sídlil aj miestny národný výbor. Dvojpodlažná stavba vysoká 14m s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rozmermi 29,55mx15,35m. Stavba má manzardovú valbovú strechu. Nachádza sa v strede obce Odorín 1 pri ceste.