Trojičný stĺp v Sihelnom

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo v štýle ľudového klasicizmu z roku 1840. Nachádza sa pri dome č.144. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom a reliéfmi. Kamenný štvorboký pilier s podstavcom a reliéfmi Jána Nepomuckého, svätej Kataríny a svätého Jozefa.

Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice.