Súbor náhrobníkov v Babíne

Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1966. Súbor náhrobníkov ľudového charakteru z prelomu 19. a 20.storočia. Nachádzajú sa v strednej časti cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Náhrobník s krížom a reliéfom I. Náhrobník s reliéfom Piety, ukrižovaného Krista.

Fragment náhrobníka s reliéfom. Náhrobník s fragmentom reliéfu Piety, Panny Márie a Krista, na podstavci.

Náhrobník s krížom a reliéfom II. Náhrobník s krížom a reliéfom Piety, ukrižovaného Krista.