Socha svätého Jána Nepomuckého v Rabči

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1966. Ľudovo-neskorobarokové dielo z roku 1821. Nachádza sa na Kostolnej ulici pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp. Kamenný štvorboký stĺp pod sochou svätého Jána Nepomuckého. Upravovaný bol v roku 1863, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2003.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého na stĺpe. Upravovaná bola v rokoch 1863 a 2003.