Topoľ v Liptovskom Mikuláši – na Nicovô

Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Topoľ čierny s obvodom kmeňa 514cm, výškou 22m, priemerom koruny 21m a vekom okolo 100 rokov. Je chránený z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Jeho historický význam je spojený s históriou SNP pri oslobodzovaní Liptova 1.čsl. armádnym zborom a sovietskou armádou. Stojí v Liptovskom Mikuláši pri ceste do lokality Na Nicovô.