Skupina 3 líp v Trstenom

Za chránené boli vyhlásené v roku 1979 a 1996. Sú to tri exempláre lipy malolistej. Prvá má obvod kmeňa 400cm, výšku 8m a nezistený priemer koruny. Druhá lipa s obvodom kmeňa 320cm, výškou 22m a priemerom koruna 14m. Tretia lipa má obvod kmeňa 368cm, výšku 21m a priemer koruny 12m. Všetky lipy majú vek 100 rokov. Stoja v záhrade v obci Trstené.