Tisovec dvojradový v Krupine

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Tisovec dvojradový s výškou 16m, obvodom kmeňa 344cm, priemerom koruny 12m a vekom odhadovaným na viac ako 100 rokov. Ochrana opadavého ihličnatého stromu, rastúceho v parku domu detí a mládeže. Jedna z mála introdukovaných drevín tohto druhu na území okresu. Esteticky dotvára prostredie parku. Chránený je z vedeckého, krajinárskeho a estetického dôvodu. Nachádza sa v Krupine.