Koháryho dub

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 23m, obvodom kmeňa 640cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 400 rokov. Je to najmohutnejší dub v okrese a podľa odhadu veku aj najstarší. Chránený je z kultúrneho, historického, vedeckého a ekologického dôvodu. Nachádza sa v obci Kráľovce-Krnišov v časti Krnišov v lokalite Blatná na okraji lesného porastu.