Súsošie Piety v Tužine

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp. Valcový stĺp z roku 1850. Nachádza sa v strede obce pri obchode, pred domom č.366.

Súsošie. Klasicistické súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) z roku 1850. Originál sa nachádza vo veži Kostola svätého Jakuba, staršieho.

Kópia súsošia. Kópia súsošia Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) z roku 2010. Autormi kópie sú Soňa Pavlovičová a Gabriel Strassner.  Nachádza sa v strede obce pri obchode, pred domom č.366.

Leave a Reply