Súsošie Najsvätejšej Trojice v Smolníku

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Trojičný stĺp sa nachádza v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný barokový podstavec z  roku 1742. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa severne od rímsko-katolíckeho Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej.

Stĺp. Kamenný barokový stĺp z roku 1742. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v interiéri rímsko-katolíckeho Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej.

Kópia stĺpa. Kópia barokového kamenného stĺpa z rokov 1984-1985. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa severne od rímsko-katolíckeho Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej.

Súsošie. Barokové kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe z roku 1742. Nachádza sa v interiéri rímsko-katolíckeho Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej.

Kópia súsošia. Kópia barokového kamenného súsošia Najsvätejšej Trojice z rokov 1984-1985. Nachádza sa severne od rímsko-katolíckeho Kostola svätej Kataríny Alexandrijskej.