Súsošie korunovania Panny Márie v Krušetnici

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z rokov 1865-1868. Pochádza z dielne Belopotockých. Nachádza sa na cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom. Kamenný pilier s podstavcom.

Súsošie. Súsošie korunovania Panny Márie a Najsvätejšej Trojice.

Oplotenie. Kamenné oplotenie so štvorcovým pôdorysom.