Trojičný stĺp v Hruštíne

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z 2.polovice 18.storočia. Upravované bolo v roku 1988. Nachádza sa v areáli kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s reliéfom. Štvorboký stĺp s reliéfom umučenia svätého Štefana, prvomučeníka.

Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice.