Socha svätého Jána Nepomuckého v Krušetnici

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Dielo ľudového charakteru z roku 1865. Upravovaná bola v roku 2006. Nachádza sa na križovatke pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s reliéfom. Kamenný pilier s reliéfom nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata). Predpokladá sa, že autorom je Alojz Belopotocký.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého. Predpokladá sa, že autorom je Alojz Belopotocký.

Oplotenie. Kamenné oplotenie okolo piliera.