Škola v Martine (Štefánikov ústav)

Národná kultúrna pamiatka Škola s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Malá Hora 5. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná škola. Budova školy postavená v štýle modernistického hnutia v rokoch 1922-1924. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Pamätná škola je chodbový solitér. Autormi stavby sú Dušan Jurkovič a Jan Pacl. Na budove je osadená pamätná tabuľa taktickej skupiny Ďumbier.

Vsadené súsošie I. Súsošie dvoch žien v jednoduchom oblečení.

Vsadené súsošie II. Súsošie ženy s dievčatkom.

Záhrada. Okolo školy sa rozprestiera školská záhrada vybudovaná v rokoch 1922-1925. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2005.

Oplotenie s bránami. Oplotenie vybudované v rokoch 1922-1924. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2005.

Pomník s bustou I. Pomník T. G. Masaryka.

Pomník s bustou II. Pomník M. R. Štefánika.

Vsadené súsošie III. Súsošie ženy s dieťaťom v náručí 1.

Vsadené súsošie IV. Súsošie ženy s dieťaťom v náručí 2.