Škola v Martine (Štátna meštianka)

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná škola. Novoklasicistická budova štátnej meštianky, obchodnej akadémie, SEŠ, bola postavená v rokoch 1862-1863. Upravovaná bola v roku 1928 a v 50.rokoch 20.storočia. Je to chodbová nárožná trojpodlažná budova s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L s rizalitmi. Autorom projektu stavby je architekt z Budapešti a staviteľmi Tomašek a Ľ. Schulz. Stojí na križovatke ulíc Mudroňova a Bernolákova 2.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa partizánom.