Hrad Sivý Kameň

Hrad bol postavený krátko pred rokom 1350 ako kráľovský hrad. Stavbu si vyžiadali rozhárané pomery po zániku prievidzského panstva. Pôvodne to bola menšia pevnosť, ktorú až do roku 1388 spravovali bojnickí kasteláni, potom sa stal súkromným majetkom a až do čias zániku často menil majiteľov. Najstaršia a asi jediná obytná časť pozostáva zo štvorbokej veže a paláca, ktoré boli ešte v 16.storočí upravované. V roku 1352 patril hrad Mikulášovi a Ladislavovi, synom bána Giletha, neskoršie Ladislavovi z Opole a po ňom kráľovi. Zápis z roku 1388 hovorí, že na základe rozkazu kráľa Žigmunda sa vlastníkom hradu stávajú Ladislav Kakaš a Ján Domongoš. V roku 1395 hrad získal palatín Leustach z Jelšavy. Po jeho smrti zdedili Bojnice a Sivý Kameň jeho synovia Juraj a Peter. Keď však v roku 1430 zomrel Juraj bez potomkov, pripadli oba hrady naspäť korune. V roku 1434 daroval kráľ  Žigmund hrad Gregorovi Majténimu a od tých čias až do zániku sa stal hrad majetkom Majténiovcov. V roku 1524 hrad podpálili a značne poškodili Turci. Do pôvodného stavu sa nedal obnoviť. Začiatkom 40.rokov 16.storočia sa snažili hrad dobyť lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanickí. Nepodarilo sa im to, tak vypálili a vydrancovali poddanské dediny v okolí. V 2.polovici 16.storočia bol čiastočne obnovený ale za protihabsburských povstaní ho veľmi poškodili. V roku 1626 ho obsadil G. Betlen a koncom 17.storočia František II. Rákoci. Vojská Františka II. Rákociho hrad vyplienili a úplne zničili. Obranný a strategický význam hradu sa postupne strácal, administratívnym centrom panstva sa stali Nováky. V 18.storočí Majténiovci hrad opustili a presídlili do Novák. Odvtedy slúžil iba ako panské väzenie alebo skladisko materiálu a pomaly pustol. Neskôr hrad zbúrali. Ruiny hradu boli rozoberané obyvateľstvom na stavebný materiál.

Skromné zvyšky hradu, pred rozpadom chránené sieťovinou sú na andezitovom kopci tesne nad obcou Podhradie. V spodnej časti hradu je možné vidieť zvyšky valenej klenby.

Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradné jadro:

Palác. Hradný palác a veža. Postavený v polovici 14.storočia. Prestavaný bol v období 30.roky 14.storočia-1352. Upravovaný bol v 15. a 16.storočí. Zanikol v roku 1761. Prevládajúci sloh gotický. Mal obdĺžnikový pôdorys, dve podlažia s pivnicou.

Prvé predhradie:

Múr hradbový I. Okolo hradného jadra. Bol postavený v 15.storočí. Prestavaný bol v 16.storočí. Zanikol v roku 1761. Prevládajúci sloh gotický. Má nepravidelný pôdorys.

Veža obranná. Severná časť prvého predhradia. Postavená bola v 15.storočí.  Prestavaná bola v 16.storočí. Zanikla v roku 1761. Prevládajúci sloh gotický. Mala pôdorys v tvare podkovy, jednopriestorovú dispozíciu.

Druhé predhradie:

Múr hradbový II. Západne od prvého predhradia. Bol postavený na prelome 15.-16.storočia. Zanikol v roku 1761. Prevládajúci sloh gotický. Mal nepravidelný pôdorys.

Veža bránová. Stred hradieb druhého predhradia. Postavená bola na prelome 15.-16.storočia. Zanikla v roku 1761. Prevládajúci sloh gotický. Mala štvoruholníkový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu a bola trojpodlažná.

Stavba hospodárska. Severná časť druhého predhradia. Bola postavená na prelome 15.-16.storočia. Zanikla v roku 1761. Mala štvoruholníkový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, bola jednopodlažná s pivnicou.

Leave a Reply