Rušňové depo v Rači

Národná kultúrna pamiatka Rušňové depo vyhlásená v roku 1986. Stojí v areáli Depa Bratislava-východ na ulici Dopravnej v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Remíza. Budova remízy, starého železničného depa, bola postavená v 80.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola po roku 1945 a v roku 2002. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je to dvojloďová jednopodlažná hala.

Administratívna budova. Železničná administratívna budova, personálna kuchyňa, bola postavená v 20.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1990-1998. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím.

Vodáreň 1. Veľká železničná vodáreň bola postavená v 80.rokoch 19.storočia. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia a v roku 1998. Má pôdorys v tvare T, štvortraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1990.

Vodáreň 2. Malá železničná vodáreň bola postavená v rokoch 1883-1885. Upravovaná bola v rokoch 1900 a 1998. Má pôdorys v tvare T, štvortraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou.

Trubkáreň. Trubkáreň, železničná opravovňa s technickým zariadením, bola postavená v 20.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1998. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná.

Leave a Reply