Roľnícky dvor Vlkolínec 9035

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa na hornom konci obce Vlkolínec 9035 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Maštaľ. Zrubová maštaľ. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí za domom č. 9035.

Stodola. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí za domom č. 9035.