Roľnícky dvor Vlkolínec 9036

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa na hornom konci obce Vlkolínec 9036 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1858. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola s maštaľou. Zrubová stodola (humno) s maštaľou.  Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí pri dome č. 9036.