Roľnícky dvor Vlkolínec 9031-9034

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa na hornom konci obce Vlkolínec 9031-9034 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom I. Zrubový ľudový dvojdom (viacrodinný dom) bol postavený v rokoch 1850-1880. Prízemná stavba s päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dom č. 9031.

Maštaľ s chlievom. Zrubová maštaľ s chlievom z rokov 1850-1880. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba č. 9076 stojí za domom č. 9033-9034.

Stodola. Zrubová stodola (humno) bola postavená v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba č. 9067 stojí na konci dvora pri dome č.9031.

Ľudový dom II. Zrubový ľudový dvojdom bol postavený v rokoch 1850-1880. Upravovaný bol po rokoch 1973-1975. Prízemná stavba s podpivničením, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dom č. 9033-9034.

Stodola s chlievom. Zrubová dvojstodola (humno) s chlievom bola postavená v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Stavba č. 9068 stojí za domom č. 9033-9034.