Roľnícky dvor Vlkolínec 9030

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa na hornom konci obce Vlkolínec 9030 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený okolo roku 1850. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Zrubová stodola (humno) bola postavená v roku 1860. Prízemná stavba s päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U. Stojí za domom č. 9030.