Roľnícky dvor Vlkolínec 9028

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa v strede obce Vlkolínec 9028 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom (zadný dom) bol postavený koncom 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Maštaľ. Zrubová maštaľ. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č. 9028.

Stodola. Zrubová rámová stodola (humno) bola postavená koncom 19.storočia. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č. 9028.