Roľnícky dvor Vlkolínec 9027

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa v strede obce Vlkolínec 9027 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom (predný dom) bol postavený v roku 1931. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Maštaľ I. Zrubová maštaľ. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č. 9027.

Stodola. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo dvore domu č. 9027.

Maštaľ II. Zrubová maštaľ (záčin). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo dvore domu č. 9027.