Roľnícky dvor Vlkolínec 9026

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa v strede obce Vlkolínec 9026 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Maštaľ. Zrubová dvojmaštaľ z 2.polovice 19.storočia. Upravovaná bola začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č. 9026. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2008.