Roľnícky dvor Vlkolínec 9015

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa na dolnom konci obce Vlkolínec 9015 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1872. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (humno) zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola po roku 1979. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č. 9015.