Roľnícky dvor Vlkolínec 9016-9017

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa na dolnom konci obce Vlkolínec 9016-9017 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dvojdom. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes je v ňom múzeum.

Stodola. Zrubová stodola (humno). Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č. 9017.

Maštaľ. Zrubová maštaľ. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č. 9017.

Sýpka. Kamenná sýpka. Prízemná stavba s podkrovím, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba č. 9065 stojí oproti dvojdomu č. 9016-9017.