Roľnícky dvor Vlkolínec 9013

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa pri vstupe do obce Vlkolínec 9013 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený koncom 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1931 a koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č. 9013.