Roľnícky dvor Vlkolínec 9012

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa pri vstupe do obce Vlkolínec 9012 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1860. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Zrubová a rámová stodola (humno). Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo dvore domu č. 9012.