Roľnícky dvor Vlkolínec 9011

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Stojí v strede obce Vlkolínec 9011 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1863. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Zrubová rámová stodola (humno) z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č. 9011. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.

Chliev. Zrubový chliev z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba so štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č. 9011. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2014.