Roľnícky dvor Vlkolínec 9010

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa v strede obce Vlkolínec 9101 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Kópia pôvodného zrubového ľudového domu z roku 1844 bola postavená v rokoch 1997-2000. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa vo dvore domu č. 9010.

Chliev. Zrubový chliev. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo dvore domu č. 9010.

Plot. Drevený plot s bránou a bránkou. Nachádza sa pri dome č. 9010. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2004.