Roľnícky dvor Podbiel 92

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Nachádza sa v lokalite Bobrova raľa v obci Podbiel 92 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 50.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.92.