Roľnícky dvor Ostrá Lúka 69

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1999. Nachádza sa v obci Ostrá Lúka 69. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom s hospodárskou časťou. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou z konca 19.storočia. Prízemná stavba s osempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Hospodárska stavba. Kamenná hospodárska stavba z konca 19.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Brána. Drevená brána z konca 19.storočia.

Sýpka. Kamenná sýpka zo začiatku 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Kamenná stodola (humno) zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.