Renesančný kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ, tvrdza, bol postavený v 2.polovici 16.storočia na starších základoch. Predstavuje malé opevnené sídlo miestnych zemepánov. Jej výstavba sa spája s rodinou Novoveskovcov (Ujfaluši), ktorí vtedy boli majiteľmi obce. V okolí stavby bolo preukázané osídlenie už v 7.-6.storočí p. n.l. ľudom lužickej kultúry. Kaštieľ pravdepodobne slúžil aj ako mýtna stanica na obchodnej ceste do Skýcova. Upravený bol v 19.storočí. Po požiari začiatkom 19.storočia  bol prestavaný na pivovar, neskôr sýpku a postupne chátral. V roku 1973 bol pamiatkovo obnovený. V rokoch 1982-1985 bola budova pamiatkovo zrekonštruovaná. Tvŕdza má obdĺžnikový pôdorys s nárožnými valcovými baštami, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Dispozícia a konštrukcia boli zmenené novým použitím. Klenby dnes už neexistujú. Pôvodné renesančné okná boli zmenšené na vetracie otvory pre sýpku. Strecha je valbová, fasáda je hladká. V okružných nárožných bastiónoch sú kľúčové strieľne s dômyselným systémom odvetrania pomocou dvojíc úzkych prieduchov. Stojí v časti Klátova Nová Ves vedľa hlavnej cesty v centre obce č.470. V súčasnosti slúži ako obradná sieň.

Leave a Reply