Reliéf Najsvätejšej Trojice v Prievidzi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadený barokový reliéf Najsvätejšej Trojice a troch anjelov sa nachádza vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravovaný bol v rokoch 1969-1970. Autorom reliéfu je Dionýz Stanetti.

Leave a Reply