Pamätná tabuľa Vavrinca Benedikta z Nedožier v Nedožeroch-Brezanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa rodákovi Vavrincovi Benediktovi z Nedožier /10.8.1555-4.6.1615/. Bol to významný filológ a matematik, významný pedagogický reformátor, jazykovedec a pedagóg, profesor Karlovej univerzity v Prahe, tvorca 1.českej gramatiky. Vavrinec Benedikt – Laurentius Benedictus Nudozierinus sa narodil v meštianskej rodine v obci. Pamätná tabuľa je od 21.5.1933 osadená na monolite pri kultúrnom dome v strede obce pri obchode. Jej autorom je Š. Novotný.

Leave a Reply