Reduta Palackého 2

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novobaroková budova bola postavená v rokoch 1912-1914. Má trojkrídlový pôdorys, je trojpodlažná. Autorom stavby je Marcel Komor, autorom projektu Dezider Jakab. Stavbu realizovala stavebná firma Pittel § Brausewetter. Sídlo Slovenskej filharmónie stojí na ulici Palackého 2 pri ulici Medená v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply