5110 (Z Opatovej na Veľké lúky)

Orientačné miesta: Opatová (vlak, bus, 220m) – Nad Kubrianskou dolinou (400m) – Sedlo Trubárka (600m) – Petrova Lehota (387m) – Veľké lúky, prameň (530m).

Dĺžka: 16,5km.

Čas prechodu: 5 hodín 25 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 713m/klesanie 395m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Trenčíne, mestská časť Opatová pri železničnej zastávke. Pokračuje južným okrajom obce, prechádza hlavnú cestu a pokračuje miernym stúpaním po spevnenej ceste juhovýchodným smerom. Následne vstupuje do lesa, po chvíli prechádza lúku a opäť lesom vystupuje na malý hrebeň. Po ňom prichádza do lokality Nad Kubrianskou dolinou. Tu ho križuje červený chodník (0701k) z Trenčína do Trenčianskych Teplíc a nad Hornú Porubu. Zelený chodník pokračuje zvlneným terénom a neskôr zväčša stúpaním do sedla Trubárka. Chvíľu pred ním sa spája s modrým chodníkom (2423b), po ktorom možno zísť do Trenčianskych Teplíc alebo pokračovať opačným smerom na chatu pod Ostrým vrchom. V sedle sa chodníky rozchádzajú. Zelený chodník zo sedla klesá do obce Petrova Lehota. Tu pri smerovníku odbočuje doľava a opäť stúpa okolo kríža do lokality Fláčky, kde sa stáča juhovýchodným smerom a pokračuje klesaním k hlavnej ceste medzi Motešicami a Trenčianskymi Teplicami. Prechádza cez cestu, prekonáva brod cez potok Machnáč a pokračuje dolinkou popri vodnom toku do jej záveru. Tu sa stáča na juh a stúpa lesom do malého sedla, z ktorého pokračuje v stúpaní. Následne po zvlnenom teréne pokračuje na krasovú plošinu v lokalite Veľké lúky, kde končí. Na plošine prechádza okolo dvoch závrtov (Rumpálový závrt, Závrt pri Maršálke). Z koncového bodu chodníka je možné pokračovať po modrom chodníku (2449) do lokality Uhliská, alebo opačným smerom do Krásnej Vsi a ďalej do Dubničky a Uhrovca. Týmto miestom tiež prechádza Náučný chodník Slatinským krasom z Krásnej Vsi do Slatiny nad Bebravou.