2419b Chodník Štefana Petroviča (Z Panskej javoriny do Prašíc)

Orientačné miesta: Panská javorina (943m) – Pri bývalom salaši (740m) – Údolie Bystrého potoka (500m) – Bystrý potok, most (483m) – Kulháň (320m) – Pod Lipovou, potok (343m) – Železnica, rázcestie za Duchonkou (290m)  – Odbočka do Nemečiek (310m) – Duchonka, bus (286m) – Odbočka do Podhradia (286m) – Prašice (255m).

Dĺžka: 17,7km.

Čas prechodu: 4 hodiny 20 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 41m/klesanie 721m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na vrchu Panská javorina (942,6m) pod rozhľadňou. Opačným smerom do Beckova z nej vedie jeho druhá časť (2419a). Z vrchu klesá poľnými a lesnými cestami východným smerom okolo studničky v lokalite Horná Eržina, lúky a studničky na Bystrom potoku do Jelenej doliny. Schádza ňou a prichádza na asfaltovú cestu. Po nej pokračuje do lokality Kulháň. Za ňou má krátky úsek spoločná s Lesníckym náučným chodníkom Duchonka-Kulháň. Postupne prechádza popri soche svätého Juraja, pamätníku profesora Bezačinského, pamätníku lesníkomkríža. Krátky úsek prechádza cez CHA Kulháň. Stále po asfaltovej ceste prichádza do lokality Odbočka do Nemečiek, kde sa pripája žltý chodník (8154) z Panskej javoriny (942,6m) do Nemečiek. Prechádza lokalitu Duchonka, v lokalite Odbočka do Podhradia žltý chodník (8154) odbočuje vpravo a modrý chodník pokračuje juhovýchodným smerom do obce  Prašice, kde končí.