Pamätná tabuľa M. Medňanského v Beckove

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Martina Medňanského (1840-1899) je od roku 1930 umiestnená na jeho rodnom dome, katolíckej fare č.36. Pamätná fara stojí juhovýchodne od Kostola svätého Mikuláša, biskupa.

Leave a Reply