Pamätná tabuľa D. Štúra v Beckove

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Dionýza Štúra (1827-1893), prírodovedca, paleontológa, botanika a geológa svetového mena, riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Je od roku 1946 umiestnená na priečelí pamätného domu, jeho rodného domu č.154, ktorý stojí východne od evanjelického kostola.

Leave a Reply