Pamätná tabuľa Ľ Štúra v Uhrovci

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Ľudovíta Štúra (1815-1856) z roku 1936. Je umiestnená na dome č.145, ktorý je rodným domom Ľudovíta Štúra.

Leave a Reply