Pamätné tabule Ľudovítovi Štúrovi v Uhrovci

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Ľudovítovi Štúrovi bola slávnostne odhalená 18.6.1926. Je na nej nápis: „Z tohoto domu vyšiel v národe slovenskom navždy požehnaný Ľudovít Štúr, narodený 28.októbra 1815, umrel 12.januára 1856. On zbudil zo sna národ rod svoj a zoral úhor neúrodný, ku cti priviedol jazyk rodný a šiel za rodu spásu v boj. On padol – ale zvíťazil. On umrel – aby večne žil“. Čierna mramorová doska je umiestnená na čelnej fasáde jeho rodného domu v Uhrovci na Námestí Ľ. Štúra 145. Na dvorovej fasáde je umiestnená druhá pamätná tabuľa Ľudovítovi Štúrovi. Bronzová tabuľa s reliéfnou podobizňou bola odhalená pri príležitosti otvorenia Pamätnej izby Alexandra Dubčeka v roku 1995.