Turistická báza obce Slopná – zelený chodník

Orientačné miesta: Tŕstie-Riedka (352m) – Na zelenú značku (345m) – Zvážnica-prístrešok (520m) – Na zelenú značku (596m) – Ostrá Malenica (909,2m). Dĺžka: 5,1km. Čas prechodu: 1 hodina 50 minút. Prevýšenie: Stúpanie 325m/klesanie 67m. Farba: Zelená. Priebeh a zaujímavosti trasy: Miestny zelený chodník bol vybudovaný v roku 2019. Začína pri osade Riedka. Najskôr vedie severným smerom spolu so zeleným turistickým chodníkom (5584). Následne asi po 10 minútach odbočuje doľava do svahov vrchu Tupá Malenica (660,8m) a po jeho západnom, neskôr severnom úbočí pokračuje po lesnej ceste do lokality Zvážnica-prístrešok. Tu sa stretá so žltým miestnym chodníkom. Ďalej pokračuje opäť severným svahom vrchu...