Náučný chodník Tri studničky v Domaniži

Náučný chodník Tri studničky v Domaniži

Východisko: Oddychová zóna Tri studničky.

Rok otvorenia: 2010

Zameranie: Prírodovedné a historické.

Typ: Samoobslužný, peší, textovo-zážitkový, okružný.

Dĺžka/prevýšenie: 920m/50m.

Čas prechodu: 20 minút.

Náročnosť: Nenáročný,

Počet zastávok: 6

Popis: Chodník začína v oddychovej zóne Tri studničky juhovýchodne od obce a prechádza jej okolím. Na infopaneloch 2-6 sa nachádza QR kód, ktorý odkazuje na webovú stránku s rozsiahlym textom k danej téme.