Náučný chodník Tri studničky v Domaniži

Náučný chodník Tri studničky v Domaniži

Východisko: Oddychová zóna Tri studničky.

Rok otvorenia: 2010

Zameranie: Prírodovedné a historické.

Typ: Samoobslužný, peší, textovo-zážitkový, okružný.

Dĺžka/prevýšenie: 920m/50m.

Čas prechodu: 20 minút.

Náročnosť: Nenáročný,

Počet zastávok: 6

1. Chráňme prírodu!

2. Geológia a geomorfológia.

3. Lesné biotopy.

4. Mokrade a ich význam.

5. Život na lúke.

6. Život v mokradiach.

Popis: Chodník začína v oddychovej zóne Tri studničky juhovýchodne od obce a prechádza jej okolím. Na infopaneloch 2-6 sa nachádza QR kód, ktorý odkazuje na webovú stránku s rozsiahlym textom k danej téme.