Morový stĺp v Kremnici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice (Morový stĺp, Trojičný stĺp) pylónového typu z rokov 1765-1772. Upravované bolo v 19.storočí a v roku 1905. Autormi sú Dionýz Stanetti, Vogerl a T. Mayer. Patrí k najvýznamnejším barokovým pamiatkam svojho druhu v Európe. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.