Morový stĺp v Hornej Vsi

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1710. Upravované bolo v rokoch 1761 a 2002. Morový (Trojičný) stĺp sa nachádza v južnej časti obce pred východnou fasádou hasičskej zbrojnice. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec s reliéfom. Podstavec s reliéfom nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata). Má štvorcový pôdorys.

Stĺp. Kamenný stĺp súsošia.

Súsošie. Súsošie (Trón milosti) na stĺpe a podstavci. Barokové súsošie Najsvätejšej Trojice Morový stĺp, Trojičný stĺp) z rokov 1707-1711. Súsošie bolo prenesené z Kremnice v roku 1776.