Morový stĺp na Rybnom námestí

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Rybnom námestí v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Socha na stĺpe. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Maria-Immaculata) z roku 1730.

Podstavec I. Podstavec stĺpu z vrcholného baroku z roku 1713. Upravovaný bol v roku 1772. Má trojuholníkový pôdorys. Nachádza sa v severnej časti Rybného námestia pri západnom vyústení Hviezdoslavovo námestia v strede pódia.

Podstavec II. Štvorboký rokokový podstavec sochy Panny Márie (Panna Maria-Immaculata) z roku 1772. Upravovaný bol v rokoch 2003-2007. Nachádza sa v severnej časti Rybného námestia pri západnom vyústení Hviezdoslavovo námestia v juhovýchodnej časti pódia. Jeho autorom je Jozef Sartory.

Podstavec III. Štvorboký rokokový podstavec sochy Štefana Kráľa z roku 1772. Upravovaný bol v rokoch 2003-2007. Nachádza sa v severnej časti Rybného námestia pri západnom vyústení Hviezdoslavovo námestia v severozápadnej časti pódia. Jeho autorom je Jozef Sartory.

Leave a Reply